Annonsförsäljning

Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar och utvecklar Newsfactory nya marknader för existerande tidskrifter. Vi arbetar inte bara med att utveckla och driva annonsförsäljningen utan tar även en aktiv roll i tidningens totala marknadspositionering.

Akavia Aspekt

Välkommen till AKAVIA ASPEKT – Den nya tidningen för akademiker.

Tidningen Akavia Aspekt är det nya yrkeslivsmagasinet från fackförbundet Akavia. Akavia bildades 2020 genom en sammanslagning av Civilekonomerna och Jusek. Förbundet är med sina 130 000 medlemmar det näst största inom Saco. Våra läsare är attraktiva på arbetsmarknaden och arbetslösheten är mycket låg. En femtedel av våra medlemmar är chefer. Via våra 130 000 medlemmar når vi hälften av landets akademiskt utbildade ekonomer och var tredje jurist.

Golfbladet

Golfbladet finns där golfare finns.

Närmare 500 000 svenskar spelar golf, det är var 20:e svensk, tillsammans gör de cirka 6,7 miljoner rundor.

Sedan starten har Golfbladet varit en uppskattad och populär tidning bland landets golfare. Allid välfylld med intressanta reportage om banor, resmål, nyheter, tävlingar etc men även intervjuer med spelarprofiler och berättelser om forna golflegender och mycket mer. Vi når upp till 130 000 läsare via vår distribution till cirka 200 väl valda golfklubbar och resorts runtom i landet.

www.golfbladet.se

Tidningen Klassiker

Klassiker är en tidning att lita på, en garant för kvalitet. Vi står för genuin bilglädje och ett piggt sätt att se på klassiska bilar. Klassiker är tidningen som uppmanar till att använda bilarna, att köra med dem och uppleva saker med dem.

www.klassiker.nu

Tennismagasinet

Genom att annonsera i Svenska Tennismagasi­net når man en aktiv och köpstark målgrupp.

Tennismagasinet är det enda svenska Magasi­net om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer.
Tidningen samarbetar med några av svensk tennis största profiler så som Mats Wilander och Jonas Björkman, vilket innebär att vi genom deras kontaktnät får tillgång till intervjuer med de allra största internationella stjärnorna.

 

Kungliga Automobil Klubben

KUNGLIGA AUTOMOBIL KLUBBEN (KAK), grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Ordförande är Peter Wallenberg Jr.

www.kak.se

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN

Ett lyxigt magasin till Kungliga Motorbåt Klubbens läsare. Ett magasin om säsongsbetonade nyheter och artiklar om motorbåtar, tillbehör och praktiska saker som tillhör båtlivet.

Som annonsör KMK MAGASIN når du en synnerlig exklusiv skara motorbåtsintresserade läsare och du når dem i en välkänd publikation som distribueras hem till samtliga medlemmar.

www.kmk.se

WWF Magasin

WWF Magasin – mer är en naturtidning

NU ÄR DET FÖR FÖRSTA GÅNGEN MÖJLIGT ATT ANNONSERA I WWF MAGASIN.

Vi upplåter ett fåtal sidor för annonsering, vilket gör detta till en exklusiv möjlighet att synas för WWFs stödjare. WWFs medlemstidning ges ut fyra gånger per år i en upplaga om cirka 75 000 exemplar per nummer.

Antalet läsare estimeras till 150 000–200 000 för varje utgåva.

Som annonsör når du en miljömedveten, naturintresserad läsekrets som har ett starkt engagemang i tidningen och ger den stor uppskattning. Världs- naturfonden WWF är Sveriges mest välkända varu- märke bland naturvårds-organisationer och globalt är WWF världens ledande naturvårdsorganisation.

PORSCHE MAGASIN

I Porsche Magasin, som ges ut av Porsche Sverige, når du alla 24 000 Porscheägare runt om i Sverige.

Du når dem när de ägnar sig åt sin passion och sitt favoritintresse – i en exklusiv, redaktionell miljö med ett av bilvärldens starkaste varumärken.

https://www.porsche.se

Psykologtidningen

Sveriges ledande tidskrift om psykologi!
Psykologtidningen når en kvalificerad målgrupp som är experter inom psykologins alla fält: De arbetar i vård, skola och omsorg, i kommun, stat och landsting – men också i näringslivet, inom forskningen och som egna företagare.

www.psykologtidningen.se

Skogsvärden

Ett inspirerande magasin om skogsägandets möjligheter.

Här når du Skogssveriges köpstarkaste målgrupp – de största privata skogsägarna.
Som annonsör i Skogsväden blir du delaktig i en fristående affärstidning. En tidning med ambitionen att berätta hur skogsägarna ska få ut mera av sitt skogskapital och skogens alla upplevelser – i dag och i framtiden.

www.skogsvärden.se

Svensk Åkeritidning

Åkerinäringens egen branschtidning.

Svensk Åkeritidning är åkerinäringens affärsmagasin som rapporterar om aktuella branschnyheter och bjuder på fördjupningar i ämnen som är viktiga för åkeriföretagen.
Tidningen kommer ut 6 gånger per år och ges ut av AB Åkerikonsult.

www.akeritidning.se

Sveriges Natur

Den är frikostig och fascinerande. Naturen ger oss allt från mat till skydd och upplevelser. Sveriges Natur sprider och befäster insikten att en rik natur är grunden för människans möjligheter. I Sveriges Natur kan du läsa om naturens underverk, från det som sker med en insektslarv till de stora processerna som styr jordens klimat.

www.sverigesnatur.org

Vi Bilägare

Som följare av Vi Bilägare bjuds du en kontaktyta i linje med dagens rörliga mediaklimat. Tidningen och premiumdelen på hemsidan utgör ryggraden, med träffsäkra tester, målande resereportage och aktuella provkörningar från världens alla hörn.

www.vibilagare.se

Intresserad av samarbete tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss