Uppdrags- försäljning

Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar och utvecklar Newsfactory nya marknader för existerande tidskrifter. Vi arbetar inte bara med att utveckla och driva annonsförsäljningen utan tar även en aktiv roll i tidningens totala marknadspositionering.

Akavia Aspekt

VÄLKOMMEN TILL AKAVIA ASPEKT – DEN NYA TIDNINGEN FÖR AKADEMIKER

Sammanslagningen innebär att antalet mottagare av tidningen ökar. Via våra 130 000 medlemmar når vi hälften av landets akademiskt utbildade ekonomer och var tredje jurist.

Golfbladet

Golfbladet finns där golfare finns. Närmare 500 000 svenskar spelar golf, det är var 20:e svensk, tillsammans gör de cirka 6,7 miljoner rundor.

Tidningen Klassiker

Klassiker är en tidning att lita på, en garant för kvalitet. Vi står för genuin bilglädje och ett piggt sätt att se på klassiska bilar.

Kungliga Automobil Klubben

KUNGLIGA AUTOMOBIL KLUBBEN (KAK), grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Ordförande är Peter Wallenberg Jr.

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN

KMK MAGASIN är Kungliga Motorbåt klubbens medlemsmagasin som utkommer vid 4 tillfällen under 2021.

PORSCHE MAGASIN

I Porsche Magasin, som ges ut av Porsche Sverige, når du alla 24 000 Porsche-ägare runt om i Sverige.

Du når dem när de ägnar sig åt sin passion och sitt favoritintresse – i en exklusiv, redaktionell miljö med ett av bilvärldens starkaste varumärken.

Psykologtidningen

Sveriges ledande tidskrift om psykologi!
Psykologtidningen når en kvalificerad målgrupp som är experter inom psykologins alla fält: De arbetar i vård, skola och omsorg, i kommun, stat och landsting – men också i näringslivet, inom forskningen och som egna företagare.

Skogsvärden

AFFÄRSMAGASINET FÖR SKOGSSVERIGE’
Här når du Skogssveriges köpstarkaste målgrupp – de största privata skogsägarna.

Sveriges Natur

EN ÄR FRIKOSTIG och fascinerande. Naturen ger oss allt från mat till skydd och upple- velser. Sveriges Natur sprider och befäster insikten att en rik natur är grunden för människans möjligheter. I Sveriges Natur kan du läsa om naturens underverk, från det som sker med en insektslarv till de stora processerna som styr jordens klimat.

Vi Bilägare

Läsare, lyssnare, besökare och tittare. Som följare av Vi Bilägare bjuds du en kontaktyta i linje med dagens rörliga medi- aklimat. Tidningen och premiumdelen på hemsidan utgör ryggraden, med träffsäkra tester, målande resereportage och aktuella provkörningar från världens alla hörn.

Svensk Åkeritidning

Åkeriföretagens affärstidning som rapporterar om aktuella branschnyheter.

Gate Report

Gate Report är Sveriges största affärs- och livsstilsmagasin för flygresenärer och distribueras gratis på samtliga utrikes- och inrikesgater på Sveriges största flygplatser samt distribueras även på Air Leaps samtliga flighter och ligger i stolsfickan. Gate Report utkommer med sex nummer per år och upplagan är ca 60 000 ex.

Intresserad av samarbete tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss